nov 292017
 


         Afdeling Zoersel

 

 

 

 

Aankondiging Vlaams Belang Zoersel:
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wouter Bollansée

Op de uitnodiging voor onze voorzittersverkiezing in mei 2017 schreef ik al “gedurfde ambities” in combinatie met “weldoordachte plannen”.

Ambities die alleen maar verder gegroeid zijn, weldoordachte plannen die alleen maar verder gerijpt hebben…

Enige tijd geleden stelde ik me dan ook intern bij de Zoerselse Vlaams Belang-afdeling kandidaat als lijsttrekker. Na een unaniem akkoord van het afdelingsbestuur ontvingen we nu de eveneens unanieme goedkeuring van het nationaal partijbestuur.

Onze inhoudelijke visie licht ik jullie graag toe tijdens de officiële voorstelling begin 2018 met aansluitend een nieuwjaarsreceptie. Maar voor mij is het alvast duidelijk, de andere partijen zullen ons niet in de cordonhoek blijven duwen. Met veel “goesting” en een enorme passie kijk ik uit naar de komende campagne. Een campagne die we met de andere partijen hopelijk inhoudelijk kunnen voeren.

Wij gaan voor een Zoersel dat geleid wordt met een visie en niet lijdt onder ééndags- en mandatenpolitiek. Wij reiken dan ook de hand naar iedereen die zich, na de bekendmaking van ons inhoudelijk programma, mee wil inzetten voor een Zoersel waar het aangenaam om leven is. De kiezer is het ondemocratische cordon beu. Burgers willen geen ‘postjesverdelende’ politiekers, maar krachtdadige beslissers. Echter wel beslissers die voorafgaand luisteren naar en overleggen met hun bevolking. Een groot pijnpunt binnen de huidige meerderheid.

Ik hoop op de steun te kunnen rekenen van vele Zoerselse burgers en nodig de andere partijen uit om onze uitgestoken hand niet op voorhand af te wijzen, want iedereen is gewaarschuwd: Vlaams Belang Zoersel is er klaar voor!

Wouter Bollansée
Wouter.bollansee@gmail.com
Lijsttrekker Vlaams Belang Zoersel
Voorzitter Vlaams Belang Zoersel
0485/980834