jun 052014
 

Tijdens de gemeenteraad van 18 maart werd door Vlaams Belang volgende motie ter stemming voorgelegd (agendapunt A.1): ‘De gemeente Zoersel verzoekt de Vlaamse regering zo spoedig mogelijk werk te maken van de aanleg van de Zuidelijke Grote Ring (R2) rond Antwerpen”. Hieronder vindt u de volledige tekst van de motie. (zie ook opmerkingen bij punt A1 van de gemeenteraad van 18 maart in de categorie ‘Uit de gemeenteraad 2014’)

Met 2 stemmen voor (Vlaams Belang), 19 stemmen tegen en 2 onthoudingen werd deze motie niet goedgekeurd. Blijkbaar vindt het bestuur dat de mobiliteit van de Zoerselaar niet belangrijk genoeg is om actie te nemen.

Lees verder»

feb 252013
 

Open brief aan de nieuwe Schepen van Mobiliteit.

Iedereen met een beetje gezond verstand, zo dachten wij toch, vindt het vanzelfsprekend dat onze gemeentelijke wegen een veilige en vlotte verkeersdoorstroming zouden moeten garanderen.  Dit ten bate van alle weggebruikers zonder onderscheid des persoons en onafhankelijk van het vervoermiddel waarvan hij gebruik maakt.

Lees verder»