PPS Halle Dorp: Ze dronken een glas, pisten een plas …

 !!! NIEUWE berichten, Om over na te denken  Reacties uitgeschakeld voor PPS Halle Dorp: Ze dronken een glas, pisten een plas …
sep 292017
 

Ze dronken een glas, pisten een plas en alles bleef zoals het was.

Dit is de enige conclusie die wij kunnen trekken na het doornemen van de door het gemeentebestuur verspreide ‘bewonersbrief’ over ‘de stand van zaken betreffende de PPS Halle- Dorp’. Op enkele verschuivingen en aanpassingen hier en daar voor de galerij, is er niets veranderd tegenover het concept dat het bestuur al van in den beginne voor ogen had.

De dialoog met de dorpsgenoot was een nep dialoog met wel een luisterend oor, waarna alles verticaal de grond werd ingeboord. Zo zal de nieuwe parochiezaal, dorpszaal, toch tegen de  pastorij aangebouwd worden zoals het bestuur altijd gesteld heeft. Dit ondanks het feit dat een grote meerderheid van de Hallenaren het daar niet mee eens kan zijn en met voldoende valabele argumenten kan aantonen dat de villa Markey een betere locatie is.

Ondanks ook analyses die het bestuur liet uitvoeren door een extern studiebureau die uitwezen dat villa Markey, al bij al geen slechte keuze was, getuigt het ‘neen’ van het bestuur van een manifeste politieke onwil. Waarom dan toch mordicus vasthouden aan een eventuele herhaling van wat we met het oude gemeentehuis hebben meegemaakt, waar de bib-aanbouw een schoolvoorbeeld is van “een tang op een varken”?

Het antwoord wordt duidelijk als we vernemen dat Zoersel voor de pastorijaanbouw  Europese subsidies kan krijgen die de 200.000 euro ver kunnen overstijgen. Dit is inderdaad een schoon bedrag maar is het dat waard om hierdoor voor eeuwig en altijd onze dorpskern te ruïneren? ‘Geld maakt recht wat krom is’ zegt het spreekwoord maar in dit geval maakt het krom, wat het gezond verstand zegt recht te zijn.

Om de aandacht wat af te leiden zal men ook nog maar eens een verkeersstudie laten uitvoeren door een of ander bureau, uiteraard niet gratis. Voor ons is dat op voorhand een doodgeboren kind. We hebben het al meerdere keren gezegd en zullen op dat punt zout in de wonde blijven strooien. Door een misdadig urbanisatiebeleid gedurende de laatste decennia en nog altijd voortgezet door de huidige bestuursmeerderheid, want met N-VA daarin als grootste partij is er Niks-VerAnderd, kunt ge geen fatsoenlijk mobiliteitsplan in Halle Dorp aansturen.

Wat ons ook geweldig stoort in de tekst is de indruk die gewekt wordt dat iedereen in de gemeenteraad achter de meerderheidsvisie staat betreffende de ‘dorpszaal-pastorij-aanbouw’. Dit noemen wij een flagrante leugen, of hoe moeten wij volgende zin in de tekst, na de nodige bla-bla anders interpreteren?  “Op basis daarvan blijft het bestuur en de werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van alle fracties, administratie en deskundigen) van mening dat de site Pastorij nog steeds als de meest geschikte locatie naar voren komt om haar beleidsdoelstellingen te realiseren.” Waarom niet eerlijk zeggen dat niet alle partijen (en zeker het Vlaams Belang niet), achter deze meerderheidsvisie staan?

Waarom deze bewust misleidende informatie naar de bevolking toe? Of is men toch niet zo zeker van zijn grote gelijk en probeert men de andere politieke partijen op deze ‘gefallueerde’ manier mee in het bad te trekken? Ik denk niet dat ‘de ruime bevolking’ met zulke praktijken gediend is.

Voor Vlaams Belang.                   A. D. 28 september 2017.                      Stan Meeussen.

jun 222013
 

Vandaag gratuite beloften, morgen de factuur!

Tijdens de gemeenteraad van 19 maart 2013 vroeg de bestuursmeerderheid aan de raadsleden om mee verder te stappen in het door de provincie opgezette project, “Klimaatneutrale organisatie 2020”. Door in te schrijven in dit project verbindt de gemeente er zich toe om als organisatie klimaatneutraal te zijn tegen 2020. Dit betekent dat onze gemeentediensten de eigen koolstofdioxide-, lachgas- en methaanuitstoot tegen 2020 tot nul moeten herleiden.

Lees verder»

feb 252013
 

Open brief aan de nieuwe Schepen van Mobiliteit.

Iedereen met een beetje gezond verstand, zo dachten wij toch, vindt het vanzelfsprekend dat onze gemeentelijke wegen een veilige en vlotte verkeersdoorstroming zouden moeten garanderen.  Dit ten bate van alle weggebruikers zonder onderscheid des persoons en onafhankelijk van het vervoermiddel waarvan hij gebruik maakt.

Lees verder»

jan 122013
 

Tijdens de laatste OCMW-raadszitting van de legislatuur 2006-2012 hield onze OCMW-mandataris Constant Meeussen volgende tussenkomst:

Een moment van bezinning . . . .

even terug naar het verleden . . .
een bezorgde blik naar de toekomst toe . . .
en een welgemeend woordje van dank . . .

Hiermee zit de legislatuur 2006 – 2012 er op en voor de meesten van ons betekent dit een definitief afscheid van deze OCMW raad.
Ondanks een dikwijls tegengestelde kijk op de dingen, wil ik toch, over partijgrenzen en ideologische meningsverschillen heen, mijn waardering uiten voor mijn collega’s in deze raad. Enkel de tijd zal de ultieme scheidsrechter zijn als het gaat over gelijk of ongelijk, maar uiteindelijk betrachten we toch allemaal hetzelfde, n.l. zij die door brute pech of eigen schuld in de penarie geraakt zijn een helpende hand toereiken.

Lees verder»