jun 222013
 

Vandaag gratuite beloften, morgen de factuur!

Tijdens de gemeenteraad van 19 maart 2013 vroeg de bestuursmeerderheid aan de raadsleden om mee verder te stappen in het door de provincie opgezette project, “Klimaatneutrale organisatie 2020”. Door in te schrijven in dit project verbindt de gemeente er zich toe om als organisatie klimaatneutraal te zijn tegen 2020. Dit betekent dat onze gemeentediensten de eigen koolstofdioxide-, lachgas- en methaanuitstoot tegen 2020 tot nul moeten herleiden.

Lees verder»

feb 252013
 

Open brief aan de nieuwe Schepen van Mobiliteit.

Iedereen met een beetje gezond verstand, zo dachten wij toch, vindt het vanzelfsprekend dat onze gemeentelijke wegen een veilige en vlotte verkeersdoorstroming zouden moeten garanderen.  Dit ten bate van alle weggebruikers zonder onderscheid des persoons en onafhankelijk van het vervoermiddel waarvan hij gebruik maakt.

Lees verder»

jan 122013
 

Tijdens de laatste OCMW-raadszitting van de legislatuur 2006-2012 hield onze OCMW-mandataris Constant Meeussen volgende tussenkomst:

Een moment van bezinning . . . .

even terug naar het verleden . . .
een bezorgde blik naar de toekomst toe . . .
en een welgemeend woordje van dank . . .

Hiermee zit de legislatuur 2006 – 2012 er op en voor de meesten van ons betekent dit een definitief afscheid van deze OCMW raad.
Ondanks een dikwijls tegengestelde kijk op de dingen, wil ik toch, over partijgrenzen en ideologische meningsverschillen heen, mijn waardering uiten voor mijn collega’s in deze raad. Enkel de tijd zal de ultieme scheidsrechter zijn als het gaat over gelijk of ongelijk, maar uiteindelijk betrachten we toch allemaal hetzelfde, n.l. zij die door brute pech of eigen schuld in de penarie geraakt zijn een helpende hand toereiken.

Lees verder»

jan 122013
 

Operationeel actieplan 2013 met betrekking tot de convenant Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens de gemeenteraad van 20 november 2012 werd dit agendapunt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

In een uitvoerig betoog herhaalde Vlaams Belang Zoersel haar onvrede met het gemeentelijk, nationaal en ook internationaal ontwikkelingsbeleid, zoals dit na de dekolonisatie gevoerd wordt. (zie bericht ‘GR 20 november2012, punt A14’)

De overdonderende waarheid, gestaafd door feitenmateriaal uit de internationale literatuur, schoot natuurlijk in het verkeerde keelgat bij onze ”groene”, nu ex-schepen van ontwikkelingssamenwerking en blijkbaar moest er dan maar naar de gekende platitudes worden gegrepen om op de boodschapper te schieten.

Lees verder»

dec 272010
 

Op 20 december 2010 verscheen op de webstek van ‘Nieuw Pierke – Forum over democratie’ een artikel van de heer Guillaume Plas ‘De federale asielpolitiek ruïneert België’.

Dit artikel begint als volgt
“België is wereldbekend wegens gulheid van de rechters en gebrek aan een asielpolitiek.”
en loont zeker de moeite om volledig gelezen te worden. U kan het artikel raadplegen door te klikken op onderstaande koppeling.

http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/897

sep 292010
 

Op 27 september 2010 verscheen op de webstek van ‘Nieuw Pierke – Forum over democratie’ een artikel van de heer Philippe Van den Abeele ‘Vlaanderen mocht niet op zijn kop staan’.

Dit artikel begint als volgt
“Karin Heremans vindt dat de Vlaamse pers zijn verantwoordelijkheid opnam door vorig jaar geen beelden van opruiende moslims in het Antwerps atheneum uit te zenden, want anders zou Vlaanderen ‘op zijn kop staan’. Is het niet eerder onverantwoord die beelden te censureren?”
en loont zeker de moeite om volledig gelezen te worden. U kan het artikel raadplegen door te klikken op onderstaande koppeling.

www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/850

jun 232010
 

De mens leeft niet van brood alleen . . .

De gemeentelijke vormingsdienst Zoersel, biedt sinds jaren via het kanaal van het volwassenenonderwijs een pakket cursussen aan, variërend van taal- tot computerlessen. Op donderdag 10 juni was er weer de traditionele receptie aangeboden door het gemeentebestuur om  een vruchtbaar jaar eens te meer feestelijk af te sluiten. Dachten wij, want deze keer was het een receptie in mineur.

Lees verder»