admin

Voorstelling van ons verkiezingsprogramma 2018

 !!! NIEUWE berichten, Horen, zien en voortzeggen  Reacties uitgeschakeld voor Voorstelling van ons verkiezingsprogramma 2018
feb 052018
 

Op 2 februari vond de voorstelling van ons ‘Verkiezingsprogramma 2018’ plaats, met daaraan gekoppeld de Vlaams Belang Zoersel-visie op samenwerking met N-VA.

U kan de toespraak van onze lijsttrekker Wouter Bollansée lezen op onze verkiezingswebstek:

https://zoersel.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/speech-programmavoorstelling-wij-reiken-nva-de-hand/

Op deze verkiezingswebstek kan u ook nader kennis maken met Wouter, die naast lijsttrekker tevens voorzitter is van de afdeling Vlaams Belang Zoersel.

Veel leesgenot

 

 

Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wouter Bollansée

 !!! NIEUWE berichten  Reacties uitgeschakeld voor Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wouter Bollansée
nov 292017
 


         Afdeling Zoersel

 

 

 

 

Aankondiging Vlaams Belang Zoersel:
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wouter Bollansée

Op de uitnodiging voor onze voorzittersverkiezing in mei 2017 schreef ik al “gedurfde ambities” in combinatie met “weldoordachte plannen”.

Ambities die alleen maar verder gegroeid zijn, weldoordachte plannen die alleen maar verder gerijpt hebben…

Enige tijd geleden stelde ik me dan ook intern bij de Zoerselse Vlaams Belang-afdeling kandidaat als lijsttrekker. Na een unaniem akkoord van het afdelingsbestuur ontvingen we nu de eveneens unanieme goedkeuring van het nationaal partijbestuur.

Onze inhoudelijke visie licht ik jullie graag toe tijdens de officiële voorstelling begin 2018 met aansluitend een nieuwjaarsreceptie. Maar voor mij is het alvast duidelijk, de andere partijen zullen ons niet in de cordonhoek blijven duwen. Met veel “goesting” en een enorme passie kijk ik uit naar de komende campagne. Een campagne die we met de andere partijen hopelijk inhoudelijk kunnen voeren.

Wij gaan voor een Zoersel dat geleid wordt met een visie en niet lijdt onder ééndags- en mandatenpolitiek. Wij reiken dan ook de hand naar iedereen die zich, na de bekendmaking van ons inhoudelijk programma, mee wil inzetten voor een Zoersel waar het aangenaam om leven is. De kiezer is het ondemocratische cordon beu. Burgers willen geen ‘postjesverdelende’ politiekers, maar krachtdadige beslissers. Echter wel beslissers die voorafgaand luisteren naar en overleggen met hun bevolking. Een groot pijnpunt binnen de huidige meerderheid.

Ik hoop op de steun te kunnen rekenen van vele Zoerselse burgers en nodig de andere partijen uit om onze uitgestoken hand niet op voorhand af te wijzen, want iedereen is gewaarschuwd: Vlaams Belang Zoersel is er klaar voor!

Wouter Bollansée
Wouter.bollansee@gmail.com
Lijsttrekker Vlaams Belang Zoersel
Voorzitter Vlaams Belang Zoersel
0485/980834

PPS Halle Dorp: Ze dronken een glas, pisten een plas …

 !!! NIEUWE berichten, Om over na te denken  Reacties uitgeschakeld voor PPS Halle Dorp: Ze dronken een glas, pisten een plas …
sep 292017
 

Ze dronken een glas, pisten een plas en alles bleef zoals het was.

Dit is de enige conclusie die wij kunnen trekken na het doornemen van de door het gemeentebestuur verspreide ‘bewonersbrief’ over ‘de stand van zaken betreffende de PPS Halle- Dorp’. Op enkele verschuivingen en aanpassingen hier en daar voor de galerij, is er niets veranderd tegenover het concept dat het bestuur al van in den beginne voor ogen had.

De dialoog met de dorpsgenoot was een nep dialoog met wel een luisterend oor, waarna alles verticaal de grond werd ingeboord. Zo zal de nieuwe parochiezaal, dorpszaal, toch tegen de  pastorij aangebouwd worden zoals het bestuur altijd gesteld heeft. Dit ondanks het feit dat een grote meerderheid van de Hallenaren het daar niet mee eens kan zijn en met voldoende valabele argumenten kan aantonen dat de villa Markey een betere locatie is.

Ondanks ook analyses die het bestuur liet uitvoeren door een extern studiebureau die uitwezen dat villa Markey, al bij al geen slechte keuze was, getuigt het ‘neen’ van het bestuur van een manifeste politieke onwil. Waarom dan toch mordicus vasthouden aan een eventuele herhaling van wat we met het oude gemeentehuis hebben meegemaakt, waar de bib-aanbouw een schoolvoorbeeld is van “een tang op een varken”?

Het antwoord wordt duidelijk als we vernemen dat Zoersel voor de pastorijaanbouw  Europese subsidies kan krijgen die de 200.000 euro ver kunnen overstijgen. Dit is inderdaad een schoon bedrag maar is het dat waard om hierdoor voor eeuwig en altijd onze dorpskern te ruïneren? ‘Geld maakt recht wat krom is’ zegt het spreekwoord maar in dit geval maakt het krom, wat het gezond verstand zegt recht te zijn.

Om de aandacht wat af te leiden zal men ook nog maar eens een verkeersstudie laten uitvoeren door een of ander bureau, uiteraard niet gratis. Voor ons is dat op voorhand een doodgeboren kind. We hebben het al meerdere keren gezegd en zullen op dat punt zout in de wonde blijven strooien. Door een misdadig urbanisatiebeleid gedurende de laatste decennia en nog altijd voortgezet door de huidige bestuursmeerderheid, want met N-VA daarin als grootste partij is er Niks-VerAnderd, kunt ge geen fatsoenlijk mobiliteitsplan in Halle Dorp aansturen.

Wat ons ook geweldig stoort in de tekst is de indruk die gewekt wordt dat iedereen in de gemeenteraad achter de meerderheidsvisie staat betreffende de ‘dorpszaal-pastorij-aanbouw’. Dit noemen wij een flagrante leugen, of hoe moeten wij volgende zin in de tekst, na de nodige bla-bla anders interpreteren?  “Op basis daarvan blijft het bestuur en de werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van alle fracties, administratie en deskundigen) van mening dat de site Pastorij nog steeds als de meest geschikte locatie naar voren komt om haar beleidsdoelstellingen te realiseren.” Waarom niet eerlijk zeggen dat niet alle partijen (en zeker het Vlaams Belang niet), achter deze meerderheidsvisie staan?

Waarom deze bewust misleidende informatie naar de bevolking toe? Of is men toch niet zo zeker van zijn grote gelijk en probeert men de andere politieke partijen op deze ‘gefallueerde’ manier mee in het bad te trekken? Ik denk niet dat ‘de ruime bevolking’ met zulke praktijken gediend is.

Voor Vlaams Belang.                   A. D. 28 september 2017.                      Stan Meeussen.